PSIHOMEDICA

PSIHOMEDICA

Asociația își propune promovarea colaborării științifice între specialiști ce își desfășoară activitatea în domeniul medical, juridic, social, administrativ, educațional și religios, direct implicați în promovarea sănătății, realizarea de schimburi de experiență cu specialiști și organizații guvernamentale sau non-guvernamentale, cu persoane particulare din țară și străinătate care activează în acest scop.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic