Organizatia Crestina Something New

Organizatia Crestina Something New

Organizația Creștină „Something New” este o asociație fără scop lucrativ, cu personalitate apolitică, având sediul în Cluj Napoca, str.Paris, nr. 36, urmărind obiective dihotomice. Asociația abordează problematica educaționala și organizarea familiară și își propune, de asemenea, derularea unor servicii cu caracter social, psihologic, educațional și de transpunere a principiilor fundamentale de natură familiară, totodată, ca obiect de activitate pornește derularea unor activități specializate, focusate pe dezvoltarea intelectuală, educațională și, în mod special artistică, a copiilor care provin din familii defavorizate.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic