Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie a fost înregistrată juridic în 1997. Deşi este înregistrată juridic ca fundaţie, FRCCF este organizată asemănător unei asociaţii, având un Consiliu Director constituit din voluntari, care nu deţin funcţii executive şi care decid asupra politicilor şi principiilor organizaţiei, aprobă bugetele, planurile de acţiune, rapoartele de activitate şi cele financiare şi strategiile Fundaţiei. În anul 2004, FRCCF a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică. Organizația este acreditată ca furnizor de servicii sociale.  

Începând cu anul 2000, intervenţiile principale ale fundaţiei s-au desfăşurat în cadrul unor centre comunitare/de zi, cu scopul de a preveni abandonul copilului şi/sau abandonul şcolar. Principalele activități oferite de către profesioniștii angajați ai fundației sunt: educaţie; asistenţă socială; consiliere psihologică, psihopedagogică; orientare şcolară şi profesională; educaţie pentru sănătate; asistenţă pentru calificare şi re-calificare și pentru găsirea unui loc de muncă. Grupurile ţintă/beneficiarii sunt copii şi tineri defavorizaţi şi familiile lor.

Programul de dezvoltare comunitară urbană se derulează prin intermediul proiectelor din Cluj-Napoca, Cîmpia Turzii şi Oradea. În Cluj-Napoca funcţionează acum două centre comunitare/de zi Clujul Are Suflet și EveryChild, iar în Cîmpia Turzii un centru comunitar. În aceste centre, sunt oferite servicii complexe, în care sunt implicate şi autorităţile locale active în domeniul social şi educatie. De asemenea, în parteneriat cu Banca Transilvania şi Fundaţia Clujul are Suflet, organizaţia acordă sprijin adolescenţilor şi tinerilor defavorizaţi care se află în căutarea unei meserii şi a unui loc de muncă. La Oradea, în cadrul proiectului Vieţi trăite cu folos, adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 21 de ani beneficiază de servicii complexe, cursuri de calificare de scurtă durată, dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor pentru o integrare socială mai bună şi găsirea unui loc de muncă. 

Programul de dezvoltare comunitară rurală are ca scop sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate precum şi identificarea şi rezolvarea problemelor specifice comunităţii şi stimularea spiritului comunitar în localități rurale izolate, sărace. În comuna Popeşti (jud. Bihor) și comuna Viișoara (jud. Cluj), funcționează centre comunitare care oferă servicii integrate copiilor defavorizați și familiilor lor.
 

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic