Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice

Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice

Asociaţia LSDGC promovează şi susţine activităţi de formare iniţială şi continuă la nivelul fiecărei trepte de învăţământ, inclusiv la nivelul învăţării permanente, în vederea ridicării calităţii prestaţiei instructiv-educative, a asigurării formării continue a cadrelor didactice de orice specialitate, precum şi a altor categorii ocupaţionale, a asigurării unui cadru organizat pentru realizarea unui schimb de experienţă eficient, deschis şi racordat la cerinţele unei societăţi democratice deschise în care cetăţenii sunt încurajaţi să gândească în mod critic.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic