Centrul Focal Asociatia pentru Monitorizarea şi Conservarea Biodiversităţii

Centrul Focal Asociatia pentru Monitorizarea şi Conservarea Biodiversităţii

O organizaţie non-guvernamentală, non-profit, cu caracter profesional-ştiinţific, dedicată cunoaşterii şi conservării biodiversităţii. Organizaţia noastră aduce un caracter de noutate prin faptul că îşi propune să atragă membrii susţinători promovând concepte moderne, bazate pe o cât mai largă participare asigurată de un mediu transparent întreţinut de o permanentă comunicare de pe baze de colegialitate, toate fără a exista obligativitatea achitării nici unei taxe sau cotizaţii. CFMCB reuneşte naturalişti, dar şi alte persoane dinamice, cu initiativă, interesate de problematica protecţiei biodiversităţii sau care sunt dornice sa sprijine acţiuni de cunoaştere şi conservare a biodiversităţii. Pornind de la nevoia de cunoaştere sistematică a factorilor de mediu, organizaţia noastră s-a implicat în modul cel mai activ cu putinţă în realizarea sistemului naţional de monitorizare a biodiversităţii (BIMS – Biodiversity Information Management System) pus la punct de autoritatea centrală de protecţie a mediului din România. Utilizând în principal mijloace electronice de comunicare (Internet), punem la dispozitia tuturor celor interesaţi, în măsura posibilităţilor de care dispunem, în mod gratuit, informaţia necesară monitorizării biodiversităţii pe care să se poata clădi bazele unor acţiuni locale, regionale, naţionale şi sperăm noi internaţionale de ocrotire a speciilor periclitate. Direct de pe site-ul organizaţiei, fără a fi nevoie de licenţe sau copy-right, se pot descărca imagini ale unor specii de plante si animale, date legate de acestea, ce pot fi utilizate în orice fel de scopuri, exclusiv cele de ordin comercial. Programele lansate de noi vizează cunoaşterea unui spectru cât mai larg de aspecte legate de biodiversitate, educarea în spiritul conceptelor ecologice a celor mai tineri fără a-i neglija însă şi pe cei mai puţin tineri. O atenţie aparte este dedicata acţiunilor. Ne propunem să ne implicăm cu pertinenţă şi responsabilitate în ocrotirea a ceea ce ne-a mai ramas din moştenirea capitalului natural, izvor nesecat de resurse pentru generaţiile ce ne vor urma.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic