Asociația Zâmbet Regăsit

Asociația Zâmbet Regăsit

Asociaţia Zâmbet Regăsit este o organizaţie non-profit, fără scop patrimonial, înfiinţată în anul 2010 în Cluj - Napoca Obiectivele pe care şi le propune Asociaţia constau în: Obiective a) Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea idei de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii; b) Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie; c) Strângerea de fonduri pentru copii cu malformaţii, pentru persoanele cu handicap, bătrâni neajutoraţi, etc.; d) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate; e) Participarea şi derularea programelor umanitare de urgenţă şi pe termen lung, în vederea ocrotirii copilului şi a familiei prin colectarea şi apoi distribuirea către aceste persoane sau către instituţiile de ocrotire, a unor obiecte de îmbrăcăminte, jucării, alimente, medicamente sau mijloace băneşti;

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic