Asociaţia „Support for Youth Development”

Asociaţia „Support for Youth Development”

„Support 4 Youth Development” este o Asociaţie în totalitate dedicată dezvoltării tinerilor. Fiind o organizaţie tânără, dar având în spate experienţa membrilor săi fondatori în managementul şi derularea proiectelor şi programelor de tineret, aceasta acţionează cu precădere la nivelul judeţului Cluj şi a regiunii Transilvania (România), intenţionând ca pe viitor să se extindă strategic şi către celelalte regiuni ale României. Asociaţia „Support for Youth Development” se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile voluntariatului responsabil, automotivării şi autodeterminării, participării civice active, iniţiativei, implicării şi cooperării, adaptabilităţii, continuităţii, competenţei, competitivităţii, prieteniei, respectului şi sprijinului reciproc, democraţiei, transparenţei, echităţii, legalităţii, durabilităţii, dialogului social, toleranţei, multilateralităţii şi nondiscriminării. La nivel internaţional, Asociaţia „Support 4 Youth Development” este membru, încă de la înfiinţare, a United Youth Development Organisation, organizaţie care număra sute de membri din peste 35 de ţări, şi care la nivel mondial luptă împotriva sărăciei, a inegalităţii şi a injustiţiei în rândul tinerilor.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic