ASOCIAȚIA STUDENȚILOR DE LA ASISTENȚĂ SOCIALĂ (ASAS) CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR DE LA ASISTENȚĂ SOCIALĂ (ASAS) CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială își asumă misiunea Universității „Babeș-Bolyai ”: desfășurarea cercetării științifice fundamentale și aplicate prin angajarea întregii comunități științifice; încurajarea diversității stilurilor de gândire și a metodelor de cercetare specifice fiecărui domeniu, a gândirii critice dar și a caracterului plurilingvistic, intercultural și multiconfesional; susținerea noilor generații de cadre didactice și cercetători; stimularea valorilor democratice, a incluziunii sociale, a egalității de șanse; participarea la viața comunității și angajarea ei în sfera publică.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic