ASOCIAȚIA ECOLOGICĂ PADUREA VERDE

ASOCIAȚIA ECOLOGICĂ PADUREA VERDE

Asociația Ecologică Pădurea Verde a luat ființă în mai 2007 și are ca obiect de activitate protecția mediului și îmbogățirea ecosistemului prin activități silvice și de împădurire, promovarea ideilor ecologice, încurajarea activităților de prezervare a biodiversității, desfășurarea de activități pentru favorizarea cunoașterii, promovării și formării unei mentalități ecologice, promovarea turismului ecologic. Asociația Ecologică Pădurea Verde este o organizație nonguvernamentală care desfășoară atât activitate non profit, cât și activitate economică. Asociația Ecologică Pădurea Verde a luat ființă la data de 23.05.2007 și are ca obiect de activitate protecția mediului și îmbogățirea ecosistemului prin activități silvice și de împădurire în raza teritorială a județului Cluj, precum și a județelor limitrofe. În cursul anilor 2007-2012 a desfășurat activități de: - regenerare și reconstrucție ecologică a pădurilor din fondul forestier; - lucrări de îngrijire a arboretelor tinere și întreținerea regenerărilor; - întreținerea de drumuri forestiere; - regenerarea suprafețelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă; - împădurirea terenurilor fără vegetație forestieră; - reconstrucția ecologică a terenurilor afectate de fenomene degradante; - producerea de material săditor în pepiniere.

Copyright © 2018 ONG CLUJ. All Rights Reserved.

Powered by Digital Republic