"Organizaţia Studenţilor pentru Natură a luat naştere în 27 martie 2007, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, ca urmare a nevoii studenţilor de a lua atitudine în problemă majoră a secolului: poluarea med

Domeniu de Activitate: 
Mediu
Descriere Detailata: 

Organizaţia Studenţilor pentru Natură a luat naştere în 27 martie 2007, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, ca urmare a nevoii studenţilor de a lua atitudine în problemă majoră a secolului: poluarea mediului.
De-a lungul timpului numărul voluntarilor înscrişi în OSpN a crescut exponenţial de la an la an, în prezent resursele umane ale organizaţiei ajungând la numărul de 40 de voluntari activi, şi aproximativ 15 voluntari simpatizanţi cu scopul şi obiectivele OSpN. Totalul voluntarilor care au trecut pe sub egida OSpN depăşeşte numărul 300. De la începutul activităţii Organizaţiei, structura organizatorică a acesteia a fost supusă unor modificări în vederea îmbunătăţiri atât a randamentului cât şi a nivelului de implicare şi dezvoltare a voluntarilor.
Din momentul înfiinţării şi până în prezent, organizaţia a desfăşurat proiecte şi activităţi specifice, cum ar fi: “Zilele Facultăţii de Biologie şi Geologie”, în anii 2007-2010, prin care s-a încercat prezentarea resurselor facultăţii prin prisma studenţilor şi dezvoltarea spiritului civic al tinerilor. De asemenea s-au organizat proiecţii de film, excursii cu scop educativ – recreativ, Proiectul “Mentorii” (la începutul fiecărui an un student membru OspN ia sub îndrumarea să studenţi din anul 1), Balul Bobocilor Facultăţii de Biologie şi Geologie anii 2007-2010 şi înfiinţarea primei ediţii a Simpozionului de Ştiinţe Naturale “George Emil Palade”, programe de Exchange cu alte universităţi din ţară (Bucureşti 2009, 2010) ş.a.

Obiectivele Organizatiei: 

Obiectivele care ne ajută să ne îndeplinim scopul statutar sunt reprezentate de:
colaborarea dintre studenţi pe baza principiului respectului reciproc,
elaborarea şi susţinerea unor lucrări ştiinţifice şi proiecte pe diferite teme,
colaborarea cu alte organizaţii, excursii de studiu şi schimburi de experienţa,
stimularea interesului şi respectului faţă de natură în rândul maselor,
editarea unor publicaţii proprii,
acţionarea în apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului,
organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitarPrezentul raport prezintă bilanţul proiectelor desfăşurate de Organizaţie Studenţilor pentru Natură (OSpN) în anul 2012. Anul 2012 din perspectiva Organizaţiei a fost unul de restructurare şi de creştere numărului de voluntari precum şi de motivarea acestora în vederea creşterii gradului de implicare în viitoarele activităţile ale Organizaţiei.
 

Scopul organizatiei: 

Scopurile OSpN sunt realizarea intereselor comune ale studenţilor şi promovarea protecţiei şi conservării naturii.

Adresa: 

"Organizația Studenților pentru Natură
Cluj, str. Republicii nr. 44, localitatea Cluj Napoca

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
-
Website: 
www.ospn.ro
Email: 
e-mail:contact@ospn.ro
Fax: 
-