Fundația pentru Implicarea Tinerilor (FIT) angajează Director Executiv!

Fundația pentru Implicarea Tinerilor (FIT) susține tinerii să își dezvolte talentele, abilitățile și resursele proprii și să acționeze pe baza lor pentru a influența comunitatea și propriul lor destin, susține acțiunile inovatoare de implicare în comunitate ale tinerilor și colaborează cu organizații și instituții care să promoveze și să stimuleze această implicare la nivel național.

 

 

FIT este fondată de către Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) pentru a continua și dezvolta noi programe de susținere a implicării tinerilor în viața comunității. FIT va coordona la nivel național programul YouthBank inițiat de ARC în 2006 și dezvoltat în parteneriat cu organizații locale în 15 comunități și va iniția în paralel și alte programe în acord cu misiunea și strategia FIT.

 

Locul desfășurării activității:

• Cluj-Napoca

• poziția presupune disponibilitate pentru deplasări în țară și în afara țării – 10%-30% din timpul de lucru.

 

Perioada postului:

• Nedeterminată

 

Disponibilitatea postului:

• Începând cu 1 noiembrie 2014

 

Norma:

• 40 ore pe săptămână

 

Data limită pentru aplicare:

• 2 octombrie 2014

 

Scopul postului:

• Directorul Executiv al FIT este responsabil de conducerea executivă, organizarea, funcționarea și dezvoltarea fundației și de supervizarea programelor pentru tineri dezvoltate de fundație.

 

Responsabilități și sarcini:

• Dezvoltă împreună cu Consiliul Director și implementează strategia și planul operațional ale fundației;

• Propune Consiliului Director politica de construire și menținere a parteneriatelor și de dezvoltare durabilă a resurselor pentru programele FIT;

• Conduce echipa executivă a FIT;

• Supervizează implementarea programelor FIT în acord cu standardele fiecăruia și realizează rapoarte de activitate și financiare cu privire la fiecare dintre acestea;

• Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat cu organizații nonprofit, sectorul de afaceri și public;

• Identifică și accesează oportunități pentru finanțarea durabilă a activității fundației și menține relațiile cu finanțatorii și partenerii strategici.

• Dezvoltă fonduri și programe împreună cu donatori privați pentru stimularea inițiativei tinerilor în conformitate cu obiectivele strategice ale fundației;

• Coordonează strategia de comunicare a fundației și dezvoltă noi instrumente de comunicare;

• Inițiază acțiuni de cercetare și advocacy în vederea îmbunătățirii cadrului instituțional și legislativ cu impact asupra dezvoltării tinerilor;

• Coordonează activitatea administrativă și logistică a FIT;

• Gestionează bugetul fundației (efectuează previziuni bugetare anuale, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară);

• Prezintă rapoarte de activitate și rapoarte financiare Consiliului Director al FIT.

 

Cerințe:

• Experiență anterioară în poziții de management sau dezvoltare organizațională;

• Experiență în a coordona o echipă executivă sau de proiect;

• Experiență în mobilizarea și gestionarea de fonduri private;

• Experiență în management de proiect și accesarea de finanțări;

• Bună cunoaștere a sectoarelor corporate, public și neguvernamental, de la nivel național;

• Abilități de leadership și lucru în echipă;

• Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare;

• Bună cunoaștere a limbii engleze;

• Bune abilități de operare pe computer;

• Constituie un avantaj implicarea anterioară în activități de susținere a tinerilor și într-un cadru bazat pe cooperare (parteneriate, rețele, coaliții).

 

Beneficii:

• Salarizare competitivă;

• Oportunități de formare continuă în țară și în străinătate;

• Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională;

• Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării cu impact asupra dezvoltării generației tinere.

 

Procesul de selecție al candidatului:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului. Aplicațiile vor fi trimise la adresa dana@arcromania.ro până la data de 2 octombrie 2014. Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ștefan Cibian, stefan@arcromania.ro.

 

Mult succes!