Fundația Dezvoltarea Popoarelor

Domeniu de Activitate: 
Social
Descriere Detailata: 

La 15 ani de la înfiinţare, Fundația Dezvoltarea Popoarelor rămâne fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională persoanelor aflate în situaţie de risc social. În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

FDP are sediul central la Bucureşti, trei filiale în ţară (Arad, Cluj şi Dâmboviţa) şi își desfășoară activitatea la nivelul a patru regiuni din România (Bucureşti Ilfov, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia).

FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective:

ˇ prevenirea abandonului școlar

ˇ promovarea ocupării durabile

ˇ dezvoltarea inițiativelor de economie socială

Obiectivele Organizatiei: 

ˇ diversificarea tipurilor de calificări oferite

ˇ dezvoltarea unui model de program de tip „Şcoală după Şcoal㔠și implementarea lui în cadrul a opt centre la nivel național

ˇ înființarea la nivel național a unor întreprinderi sociale pentru integrarea persoanelor cu risc de excludere socială. 

Scopul organizatiei: 

Desfășurarea de programe în favoarea persoanelor a căror dezvoltare este periclitată de lipsa unei familii, de boală sau sărăcie, integrarea socio-profesională a tinerilor în dificultate și prevenirea părăsirii timpurii a școlii de către copiii rromi.

Adresa: 

"Cluj-Napoca, Bld. Eroilor nr. 48, ap. 14, etaj 2, judeţul Cluj,
RO-400129, CF 22334966

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
+40 264 433.940
Website: 
www.fdpsr.ro
Email: 
cluj@fdpsr.ro
Fax: 
+40 264 433.940