Erasmus+: Cooperarea cu societatea civila in domeniul educatiei si formarii si in cel al tineretului

Logo: 
Sursa finantarii: 

Cooperarea cu organizatiile societatii civile in domeniile educatiei, formarii si tineretului este esentiala pentru a crea la scara larga un sentiment de asumare a strategiilor si politicilor de invatare pe tot parcursul vietii si pentru a lua in considerare ideile si preocuparile partilor interesate, la toate nivelurile.

Candidati eligibili

Prezenta cerere este deschisa participarii a doua categorii de organisme:

- categoria 1: organizatii neguvernamentale europene (ONGE) in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului;
- categoria 2: retele la nivelul UE in domeniul educatiei si formarii sau in domeniul tineretului.

Fiecare organizatie poate sa depuna doar o singura cerere, fie pentru categoria 1, fie pentru categoria 2.

Pentru a fi eligibili, candidatii trebuie:
- sa fie organisme neguvernamentale;
- sa nu aiba scop lucrativ.

Agentiile nationale Erasmus+ si organizatiile care au ca membri in principal agentii nationale Erasmus+ (2/3 sau mai mult) nu sunt organizatii eligibile in sensul prezentei cereri de propuneri.

Bugetul total alocat in anul 2015 pentru prezenta cerere (loturile 1 si 2) este de 6.300.000 EUR.

Cererile trebuie depuse utilizandu-se formularul online de cerere de subventionare (formular electronic).

 

Pentru mai multe detalii, accesați http://www.stiriong.ro/donatori/uniunea-europeana/erasmus-cooperarea-cu-societatea-civil