Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice

Domeniu de Activitate: 
Educaţie
Descriere Detailata: 

Asociaţia LSDGC promovează şi susţine activităţi de formare iniţială şi continuă la nivelul fiecărei trepte de învăţământ, inclusiv la nivelul învăţării permanente, în vederea ridicării calităţii prestaţiei instructiv-educative, a asigurării formării continue a cadrelor didactice de orice specialitate, precum şi a altor categorii ocupaţionale, a asigurării unui cadru organizat pentru realizarea unui schimb de experienţă eficient, deschis şi racordat la cerinţele unei societăţi democratice deschise în care cetăţenii sunt încurajaţi să gândească în mod critic.

Obiectivele Organizatiei: 

-

Scopul organizatiei: 

Asociaţia “Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” România (ALSDGC România) constituie un forum al celor mai înaintate idei privind didactica, pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice de orice specialitate. ALSDGC România promovează construirea unui viitor durabil prin dezvoltarea abilităţilor de gândire critică.

Adresa: 

Str. Luceafarului 6 Cluj-Napoca

Număr de telefon: 
0264 438684
Website: 
http://www.alsdgc.ro