CENTRUL REGIONAL DE FORMARE-EVALUARE-ATESTARE ANTREPRENORIALĂ ȘI PROFESIONALĂ

Domeniu de Activitate: 
Educaţie
Descriere Detailata: 

Asociația Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială și Profesională, acronim FORMATEST este o organizație non-profit constituită în martie 2006 cu scopul de a oferi prin cursurile organizate o bază solidă de formare profesională în conformitate cu standardele ocupaționale în vigoare.
FORMATEST oferă o gamă largă de cursuri de formare, perfecționare și specializare folosind metode de training interactive și lectori experimentați. Cursurile oferite sunt concentrate în special în zona managementului și a competențelor antreprenoriale, cuprinzând cursurile de manager de proiect, manager al sistemului de management al calității, expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale, director de programe, formator, manager resurse umane etc. Prin oferta de cursuri, FORMATEST vine atât în întâmpinarea nevoilor de specializare și perfecționare în firme, cât și în organizații ne-guvernamentale și instituții publice.

Obiectivele Organizatiei: 

(1) Asigurarea unor servicii integrate de înaltă calitate în domeniul educaţiei continue a adulţilor, al cercetării aplicative şi al consultanţei pentru formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale, manageriale şi antreprenoriale în conformitate cu standardele ocupaţionale şi de pregătire profesională în vigoare;
(2) Elaborarea, implementarea, îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor de formare profesională, managerială şi antreprenorială;
(3) Îmbunătăţirea educaţiei permanente în orice domeniu (cultural, artistic, economic, social, de mediu etc.) a tuturor persoanelor, în mod deosebit a tinerilor, femeilor şi a persoanelor cu dizabilităţi psiho-fizice precum şi a persoanelor defavorizate social, inclusiv prin intermediul campaniilor de informare și conștientizare;
(4) Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale.
 

Scopul organizatiei: 

Crearea cadrului necesar organizării şi desfăşurării activităţilor de educație permanentă, formală și non-formală (informare, conștientizare, formare, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, manageriale şi antreprenoriale).

Adresa: 

Str. Sextil Puscariu nr. 1-3, ap 2A
Cluj-Napoca 400083

Persoană de contact : 
Alin-Claudiu Olarescu
Număr de telefon: 
0745 008716 0264-402390
Website: 
http://www.formatest.ro
Fax: 
0264-402390