Centrul pentru Politici Publice (CENPO)

Domeniu de Activitate: 
Educaţie
Descriere Detailata: 

CENPO este o asociaţie neguvernamentală non-profit independentă, înfiinţată în 2003, care are ca scop principal sa contribuie la formarea unor dezbateri publice legate de principalele politici publice din ţară şi Uniunea Europeană.
CENPO a funcţionat în cadrul unei iniţiative a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă - România, ca parte a programelor ce au vizat reforma administraţiei publice.

Obiectivele Organizatiei: 

- susţinerea organelor abilitate în elaborarea unui cadru legislativ propice participării în dezvoltarea politicilor publice de către cetăţenii ţării, precum şi promovarea, în condiţiile legii, a unor propuneri legislative corespunzătoare;
- susţinerea programelor naţionale de formare a specialiştilor şi crearea cadrului propice stimulării rămânerii acestora în ţară;
- promovarea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a transferului de cunoştinţe, informaţii şi experienţe referitoare la procesul de dezvoltare a politicilor publice;
- promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile aferente diferitelor sfere ale politicilor publice, stimularea creativităţii şi a inovaţiilor din domeniul sectorului public;
- sprijinirea dezvoltării de parteneriate între diferitele sectoare ale societăţii româneşti, de exemplu, parteneriat între sectorul public si privat, între sectorul civil şi cel privat, precum şi sectorul public şi cel civil;
- întărirea colaborării dintre sectorul civil român şi cel internaţional.

Scopul organizatiei: 

Misiunea Centrului pentru Politici Publice este de a contribui la îmbunãtãţirea procesului de realizare a politicilor publice prin intermediul iniţierii unor cercetãri independente, al intensificãrii mecanismului informaţional şi al facilitãrii dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.

Adresa: 

Str. Tebei, nr.21, Corp C, etaj 2
400305 Cluj-Napoca
România

Număr de telefon: 
0040-264-354455
Website: 
http://www.cenpo.ro
Email: 
info@cenpo.ro
Fax: 
0040-264-354455