Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (CRDE)

Domeniu de Activitate: 
Educaţie
Descriere Detailata: 

Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este una dintre organizaţiile succesoare ale Filialei Cluj a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, activitatea sa având la bază peste nouă ani de experienţă în administrarea de programe interetnice. Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la construcţia democratică din România prin ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii etnoculturale. Activitatea Centrului este relevantă pentru eforturile României de a se alinia valorilor europene. Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală administrează un număr considerabil de programe în domeniul relaţiilor interetnice, derulând sau sprijinind proiecte care vizează diferitele aspecte ale acomodării diversităţii etnoculturale: cercetări privind istoria comună, schimburi culturale, baze de date socio-demografice, relaţii interetnice la nivel comunitar, buna guvernare a comunităţilor multietnice, publicaţii.

Obiectivele Organizatiei: 

1. Dezvoltarea unui climat favorabil relaţiilor interetnice din România;
2. Creşterea participării şi a vizibilităţii minorităţilor în sfera publică;
3. Promovarea dialogului interetnic;
4. Iniţierea de parteneriate interetnice;
5. Promovarea unor politici publice privind diversitatea etnoculturală;
6. Încurajarea şi asistarea organizaţiilor neguvernamentale ale minorităţilor;
7. Cercetarea, documentarea şi monitorizarea relaţiilor interetnice;
8. Cooperarea cu autorităţile locale în vederea promovării intereselor minorităţilor;
9. Iniţierea de parteneriate cu autorităţile publice;
10. Promovarea unor practici de bună guvernare în comunităţi multietnice;
11. Susţinerea minorităţilor etnice în afirmarea identităţii culturale;
12. Promovarea de programe educaţionale în spiritul multiculturalităţii.

Scopul organizatiei: 

-

Adresa: 

Str. Ţebei 21
400305 Cluj-Napoca, România

Număr de telefon: 
0264-420490
Website: 
www.edrc.ro
Email: 
info@edrc.ro
Fax: 
0264-420491