CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ

Domeniu de Activitate: 
Social
Descriere Detailata: 

-

Obiectivele Organizatiei: 

Prevenire, evaluare şi consiliere antidrog
Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:
diminuarea riscului de a consuma substanţe psihoactive
diminuarea riscului de a face parte din anturaje care favorizează sau încurajează consumul de droguri
formarea abilităţilor socio-emoţionale necesare în procesul de luare a deciziilor, a comunicării asertive şi a relaţionării în grupul de egali
creşterea nivelului de integrare şi socializare a copiilor
diminuarea riscului de abandon şcolar
îmbunătăţirea relaţiei dintre sistemele copil-familie-şcoală-comunitate

Copii din familii aflate in dificultate
Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:
dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi creative ale copiilor din familii aflate în dificultate
socializarea copiilor (prin activităţi recreative de timp liber)
îmbunătăţirea relaţiei copil-familie-şcoală şi a nivelului de trai a familiilor /aparţinătorilor copiilor
diminuarea riscului de abandon şcolar

Asistenţă socială şi consiliere persoane cu handicap
Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:
diminuarea riscului de excludere a persoanelor cu dizabilităţi
formarea deprinderilor motrice pentru asigurarea unui stil de viaţă decent
socializarea şi petrecerea timpului liber într-un climat armonios

Asistenţă socială şi intervenţie în caz de calamităţi

Scopul organizatiei: 

Prevenire, evaluare şi consiliere antidrog
Serviciile oferite în cadrul centrului de zi urmăresc prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor şi al tinerilor, prin dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos.

Copii din familii aflate in dificultate
Proiectele derulate în cadrul centrului de zi îşi propun să ofere servicii pentru 3 categorii de beneficiari: copii, părinţi şi voluntari. Programele oferite copiilor în cadrul centrului de zi sunt complementare activităţii educaţionale oferite de şcoală. Astfel, sprijinim copii proveniţi din familii aflate în dificultate în vederea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi creative şi îi susţinem în procesul instructiv-educativ.

Asistenţă socială şi consiliere persoane cu handicap
Scopul activităţilor centrului de zi este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi a membrilor familiilor acestora.

Îngrijire la domiciliu
Serviciile oferite în cadrul centrului vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice cu probleme de sănătate prin acordarea de îngrijire şi asistenţă socio-medicală la domiciliul acestora.

Asistenţă socială şi intervenţie în caz de calamităţi
Scopul principal al centrului este oferirea de servicii sociale primare în vederea sprijinirii familiilor sau persoanelor aflate într-o perioadă dificilă din punct de vedere material sau ocupaţional, astfel încât să se reducă riscul de blocaj la nivel psihologic, emoţional şi funcţional al acestora.

Adresa: 

Prevenire, evaluare şi consiliere antidrog
Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică aflată în construcţie)

Copii din familii aflate in dificultate
Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică aflată în construcţie)

Asistenţă socială şi consiliere persoane cu handicap
Str. Ady Endre nr. 19

Îngrijire la domiciliu
Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică aflată în construcţie)

Asistenţă socială şi intervenţie în caz de calamităţi
Piaţa Cipariu f.n. (Catedrala Greco-Catolică aflată în construcţie)

Persoană de contact : 
Helga Stoica Francisc Gabor Pop Simona Sr. Gabriela Peşteşan Mirabella Poduţ Monica Druhora Narcisa Teglaş Sanda Popa Alexandru Szekely Andrea Mânzat Emil Stoica
Număr de telefon: 
0264-591404 0733414349 0732331196 0728882961 0733414348 0264431788 0728882969 0728882964 0264592610 0264591404 0264591404 0728882972 0731012307 0728882887
Website: 
http://www.caritas-cluj.ro/"
Email: 
antidrogcaritascluj@gmail.com caritasistentasociala@yahoo.com cid.cluj@yahoo.com socioedcaritas@yahoo.com
Fax: 
0264 591404