Astronomica Astroclubul Borealis

Domeniu de Activitate: 
Educaţie
Descriere Detailata: 

Asociaţia Astronomică Astroclubul Borealis este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit infiinţată la data de 25.10.2010 de către Marian Niculescu, István Mátis, Dan Uza, Ilarie Grecu si Adrian Vancea.

Obiectivele Organizatiei: 

Sprijinirea educării comunităţii în domeniul astronomiei şi al ştiinţelor conexe, atât in cadrul sistemului de invăţământ, cât si în afara acestuia, prin organizarea de cursuri, seminarii, dezbateri, aniversări, comemorări, alte activităţi cultural-ştiinţifice;
Organizarea si participarea la sesiuni de observaţii a obiectelor / evenimentelor astronomice, inregistrarea şi răspândirea informaţiilor cu caracter astronomic;
Promovarea astronomilor amatori;
Organizarea de activităţi recreative şi socializare între membrii asociaţiei;
Efectuarea de vizite profesionale in ţară şi străinătate, menite să dezvolte relaţiile colegiale cu alte instituţii, asociaţii si organizaţii de profil;
Cooperarea cu alte instituţii, asociaţii şi organizaţii naţionale si internaţionale cu interese similare;
Efectuarea de călătorii la locurile de observare în condiţii optime a evenimentelor astronomice cum ar fi eclipse, sau la alte destinaţii relevante pentru îndeplinirea scopului enunţat al asociaţiei;
Realizarea şi menţinerea unui sit pe Internet pentru prezentarea activităţii asociaţiei şi a membrilor săi;
Activarea in grupurile de ştiri, foruri, grupuri de discuţii de pe internet cu conţinut relevant în îndeplinirea scopului propus;
Editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv publicaţii editate sub egida asociaţiei;
Facilitarea accesului membrilor asociaţiei la cărţi, broşuri şi a altor publicaţii cu conţinut astronomic;
Achiziţionarea de fond de carte, publicaţii şi dotări, pentru realizarea scopului asociaţiei şi în interesul membrilor acesteia;
Facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente îi domeniile de interes pentru asociaţie;
Dezvoltarea infrastructurii observaţionale şi a instrumentelor optice pentru uzul asociaţiei;
Dezvoltarea de aplicaţii software cu rol in activitatea astronomică pentru uzul asociaţiei;
Consiliere în alegerea şi exploatarea raţională a echipamentelor astronomice

Scopul organizatiei: 

Asociaţia are ca scop promovarea astronomiei şi a ştiinţelor conexe, popularizarea descoperirilor, realizărilor, informaţiilor relevante acestor domenii precum şi îmbunătăţirea recunoaşterii lor pe plan social.

Adresa: 

Splaiul Independenţei nr. 4, ap. 8, 400 376, Cluj-Napoca, România
Mobil: 0721 065 656; 0751 416 952
Fax: 0364 813 757
CIF: 27667929
E-mail: contact@astrocluj.ro
Grup de discuţii: http://tech.groups.yahoo.com/group/astro-cluj/
Facebook: http://www.facebook.com/astroclubulborealis
Web:http://borealis.astroclubul.org"

Număr de telefon: 
0721 065 656; 0751 416 952
Website: 
http://borealis.astroclubul.org
Email: 
contact@astrocluj.ro
Fax: 
0364 813 757