Asociația Zâmbet Regăsit

Domeniu de Activitate: 
Social
Descriere Detailata: 

-

Obiectivele Organizatiei: 

Asociaţia Zâmbet Regăsit este o organizaţie non-profit, fără scop patrimonial, înfiinţată în anul 2010 în Cluj - Napoca
Obiectivele pe care şi le propune Asociaţia constau în:
Obiective
a) Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea idei de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
b) Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;
c) Strângerea de fonduri pentru copii cu malformaţii, pentru persoanele cu handicap, bătrâni neajutoraţi, etc.;
d) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate;
e) Participarea şi derularea programelor umanitare de urgenţă şi pe termen lung, în vederea ocrotirii copilului şi a familiei prin colectarea şi apoi distribuirea către aceste persoane sau către instituţiile de ocrotire, a unor obiecte de îmbrăcăminte, jucării, alimente, medicamente sau mijloace băneştiA;

Scopul organizatiei: 

 asigurarea suportului social pentru persoanele care nu au posibilitatea să-şi realizeze nevoile sociale;

- dezvoltarea propriilor capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, sex, orientare politică;

- desfăşurarea de activităţi menite să contribuie la susţinerea idei de solidaritate şi întrajutorare umană;

Adresa: 

CRAIOVA 15
CLUJ-NAPOCA-CLUJ

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
0740150180
Website: 
www.zambetregasit.ro
Email: 
office@zambetregasit.ro
Fax: 
0740150180