Asociația Patronală Liga Întreprinzatorului Român

Domeniu de Activitate: 
Dezvoltare comunitară
Descriere Detailata: 

LIR este o asociație patronală, profesională, apolitică, non-guvernamentală, care reunește întreprinderi mici și mijlocii pentru a le reprezenta, susține și apără interesele economice, juridice și profesionale în colaborare cu instituțiile reprezentative ale Statului și alți parteneri socio-economici.Asociația patronală Liga Întreprinzătorului Român, persoană juridică de drept privat, autonomă, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial, profesională și managerială, înființată în anul 2008, urmărește realizarea unor activități de interes local și național în domeniul privat.

Obiectivele Organizatiei: 

-

Scopul organizatiei: 

Misiunea LIR este să faciliteze și să sprijine înființarea și dezvoltarea întreprinderilor cu capital privat și să asigure protecția
lor juridică. Menirea noastăa a investitorilor particulari este de a
participa la crearea unui mediu de afaceri prietenos, a mecanismelor
unei economii de piață funcționale și de a influența politica economică a
guvernului în sensul întăririi sectorului privat în țara noastră.

Adresa: 

"Str. Tabacarilor FN, River Tower, ap. 210 Cluj-Napoca Jud.Cluj 400379 Romania

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
+40 364 733009 +40 749078679
Website: 
http://www.lir.com.ro
Email: 
-
Fax: 
+40 364 733009