ASOCIAȚIA ECOLOGICĂ PADUREA VERDE

Domeniu de Activitate: 
Mediu
Descriere Detailata: 

Asociația Ecologică Pădurea Verde a luat ființă în mai 2007 și are ca obiect de activitate protecția mediului și îmbogățirea ecosistemului prin activități silvice și de împădurire, promovarea ideilor ecologice, încurajarea activităților de prezervare a biodiversității, desfășurarea de activități pentru favorizarea cunoașterii, promovării și formării unei mentalități ecologice, promovarea turismului ecologic.

Asociația Ecologică Pădurea Verde este o organizație nonguvernamentală care desfășoară atât activitate non profit, cât și activitate economică. Asociația Ecologică Pădurea Verde a luat ființă la data de 23.05.2007 și are ca obiect de activitate protecția mediului și îmbogățirea ecosistemului prin activități silvice și de împădurire în raza teritorială a județului Cluj, precum și a județelor limitrofe.

În cursul anilor 2007-2012 a desfășurat activități de:

- regenerare și reconstrucție ecologică a pădurilor din fondul forestier;
- lucrări de îngrijire a arboretelor tinere și întreținerea regenerărilor;
- întreținerea de drumuri forestiere;
- regenerarea suprafețelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă;
- împădurirea terenurilor fără vegetație forestieră;
- reconstrucția ecologică a terenurilor afectate de fenomene degradante;
- producerea de material săditor în pepiniere.

Obiectivele Organizatiei: 

Asociația Ecologică Pădurea Verde își propune ca pe termen mediu să acționeze conform planului de acțiune pentru protecția împotriva inundațiilor elaborat de Ministerul Mediului și a aplicării strategiei de management al riscului la inundații, pentru:

- amenajarea râurilor interioare
- amenajarea bazinelor hidrografice mici care constituie surse de risc asupra populației, mediului și infrastructurii
- întreținerea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor.

Interventiile Asociatiei Ecologice Padurea Verde in ceea ce priveste prevenirea fenomenelor meteorologice extreme pe termen mediu-lung sunt:

- continuarea împăduririlor,
- regenerarea suprafețelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă,
împădurirea terenurilor fără vegetație forestieră,
- promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie și alte măsuri și acțiuni ce pot să preîntâmpine fenomenele de inundații.
 

Scopul organizatiei: 

-

Adresa: 

Savadisla, Str. Principala nr.17, Jud. Cluj
CIF: RO21854853, 1431/CC/2007,
Banca Transilvania Cluj

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
0364/142.351
Website: 
www.padureverde.ro
Email: 
aepverde@gmail.com
Fax: 
0364/142.351