Asociația Centrul pentru Politici Publice

Domeniu de Activitate: 
Dezvoltare comunitară
Descriere Detailata: 

Centrul pentru Politici Publice (CENPO), creat în 2003 ca o organizaţie independentă, non-profit şi non-partinică, întreprinde activităţi care contribuie la dezvoltarea unor politici publice inclusive şi transparente la nivel local, contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale şi la accentuarea caracterului democratic al realizării politicilor publice locale în România.
 

Obiectivele Organizatiei: 

susţinerea organelor abilitate în elaborarea unui cadru legislativ
propice participării în dezvoltarea politicilor publice de către
cetăţenii ţării, precum şi promovarea, în condiţiile legii, a unor
propuneri legislative corespunzătoare;susţinerea programelor naţionale de formare a specialiştilor şi crearea cadrului propice stimulării rămânerii acestora în ţară;promovarea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a transferului de
cunoştinţe, informaţii şi experienţe referitoare la procesul de
dezvoltare a politicilor publice;promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile aferente
diferitelor sfere ale politicilor publice, stimularea creativităţii şi a
inovaţiilor din domeniul sectorului public;sprijinirea dezvoltării de parteneriate între diferitele sectoare
ale societăţii româneşti, de exemplu, parteneriat între sectorul public
si privat, între sectorul civil şi cel privat, precum şi sectorul public
şi cel civil;întărirea colaborării dintre sectorul civil român şi cel internaţional.

Scopul organizatiei: 

CENPO este o asociaţie neguvernamentală non-profit independentă,
înfiinţată în 2003, care are ca scop principal sa contribuie la formarea
unor dezbateri publice legate de principalele politici publice din ţară
şi Uniunea Europeană.

Adresa: 

Str. Tebei, nr.21, Corp C, etaj 2
400305 Cluj-Napoca, România

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
0040-264-354455
Website: 
http://www.cenpo.ro
Email: 
info@cenpo.ro
Fax: 
0040-264-354455