Asociația Bioagricultorilor din România

Domeniu de Activitate: 
Agricol
Descriere Detailata: 

  Asociaţia Bioagricultorilor din România Bioterra s-a înfiinţat în anul 1997 cu 26 membri fondatori. Membrii Asociaţiei sunt producători agricoli deţinând ferme mici, mijlocii sau mari (cca. 2000 ha) din toate zonele ţării, cadre didactice, specialişti în domeniul agriculturii, consumatori. În momentul de faţă avem 3780 membri care deţin o suprafaţă agricolă de peste 32.000 ha şi 17.000 unitate vita mare (UVM).
Asociaţia Bioterra este membră a Federeţiei Internaţionale a Mişcării pentru Agricultură Ecologică (IFOAM) cu sediul la Bruxell şi a Avalon Network.

Obiectivele Organizatiei: 

A. Sub aspect organizatoric:
Întărirea continuă a Asociaţiei prin primirea de noi membri activi şi simpatizanţi.
Prin derularea proiectului SOROS se au în vedere activităţi care să contribuie la informarea reprezentanţilor a 8 ţări partenere despre ecoagricultura românească şi la stabilirea de strategii în dezvoltarea agriculturii, pentru promovarea mai eficienta a sistemului ecologic şi pentru întărirea capacităţii de pătrundere pe piaţă a gospodăriilor certificate.
Înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei în judeţele cu un număr mare de membri şi unde aceştia doresc realizarea acestor filiale.
Schimb permanent de informaţii între membrii Asociaţiei şi Consiliul de Conducere.
B. Pentru promovarea agriculturii ecologice:
Implementarea în agricultura ecologică a rezultatelor cercetării ştiinţifice de profil, prin:
editarea revistei Bioterra;
elaborarea şi difuzarea unor tehnologii ecologice în cultura plantelor, creşterea animalelor şi procesarea produselor agroalimentare ecologice;
vom realiza 4 cursuri, 10 seminarii, 2 filme tematice, 2 vizite de documentare şi, 3 loturi demonstrative;
alegerea şi abilitarea unor ferme ecologice model pentru cultura plantelor, creşterea animalelor şi procesarea produselor ecologice, şi
înfiinţarea unui număr de 3 fâşii ecologice în diferite zone reprezentative;
promovarea activităţilor de asociere între producătorii ecologici.
C. Promovarea produselor alimentare ecologice, educaţia consumatorilor şi dezvoltarea pieţei agroalimentare bio în România:
Ţinerea la zi a bazei de date privind cererea şi oferta de produse ecologice pe piaţa internă şi la export;
Tinerea la zi a paginei web mai ales rubrica ştiri precum cerera şi oferta produselor ecologice.
Participarea cu produse alimentare ecologice la cel puţin 2 târguri, 3 expoziţii, promovarea lor prin mass media;
Acţiuni de educare a consumatorilor care trebuie să treacă de la alegerea produselor alimentare „cu ochiul” la alegera lor „după calitate şi sănătate” şi urmărirea etichetării produselor;
Organizarea de pieţe bio în Transilvania şi înfiinţarea unor asociaţii de valorificare a produselor ecologice;
Se vor intocmi cel puţin două proiecte pentru a câştiga fondurile necesare realizării activităţilor prevăzute
D. Pentru creşterea prestigiului Asociaţiei Bioterra:
Realizarea şi întărirea colaborărilor cu ONG-urile din ţară, găsirea de noi parteneri;
Deschiderea spre colaborare internaţională cu toate ţările interesate;
Introducerea în programul viitoarelor conferinţe ale Bioterrei a unei sesiuni de referate ştiinţifice care să cuprindă cele mai noi realizări în domeniu, din ţară şi din străinătate.

Scopul organizatiei: 

Asociaţia Bioterra este o organzaţie neguvernamentală şi non-profit. Scopurile ei sunt:
- promovarea agriculturii ecologice;
- dezvoltarea unei reţele naţionale de fermieri ecologici;
- instruirea fermierilor;
- servicii de consultanţă;
- asistarea fermierilor în dezvoltarea unei pieţe pentru desfacerea produselor ecologice;
- sprijinirea protecţiei mediului si a sănătăţii umane;
- educarea publicului larg în legătură cu agricultura ecologică şi valorile ei;
- implementarea principiilor dezvoltarii durabile. 

Adresa: 

Luna de Sus nr.376, jud. Cluj

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
+40-264-266606
Website: 
www.bioterra.org.ro
Email: 
-
Fax: 
+40-264-266606