Asociaţia TIneretului Român Unit - ASTRU Cluj

Domeniu de Activitate: 
Religie
Descriere Detailata: 

ASTRU Cluj a fost înfiinţată în 1929 la Cluj-Napoca de către Prof. dr. Alexandru Borza. În perioada interbelică ASTRU a format tineri pentru viaţă – din punct de vederespiritual, cultural şi social, fiind cea mai importantă Asociaţie de tineret a Bisericii Greco-Catolice în acea vreme.

În contextual anului 1948 s-a decis dizolvarea asociației. ASTRU Cluj şi-a reluat activitatea şi a funcţionat în perioada 1990 – 2002 ca şi grup de iniţiativă. S-au organizat diferite activităţi precum: conferinţe, activitaţi caritative, serate catolice, spectacole, exerciţii spirituale, zile de reculegere, excursii.

În decembrie 2002, ASTRU Cluj a dobândit şi personalitatea juridică. În prezent, ASTRU Cluj propune tinerilor proiecte, programe şi activităţi în care îşi pot valorifica talentele, în care pot să aprofundeze şi să mărturisească credinţa în Isus Cristos, în care se pun în slujba aproapelui şi al binelui comun, în care pot da valoare, culoare, ritm, frumuseţe, bucurie şi sens vieţii.

ASTRU Cluj doreşte să ofere fiecărei persoane, care participă la viaţa asociaţiei, un drum de formare care să contribuie la creşterea umană şi sprituală, cu o atenţie pentru diferitele etape de vârsta, atât la nivel personal, cât şi de grup. În mod concret, în cadrul grupurilor parohiale de tineri şi copii și cele 3 grupuri specializate, membrii Asociaţiei experimentează apartenenţa la Acțiunea Catolică, relaţionează cu ceilalţi şi sunt încurajați să își trăiască în mod autentic viața prin credință și fapte.

Obiectivele Organizatiei: 

a) organizarea de exerciţii spirituale și reculegeri;
b) crearea de legături cu tinerii de alte confesiuni în vederea cunoaşterii şi iniţierii unor acţiuni comune;
c) desfăşurarea şi sprijinirea de activităţi caritative;
d) organizarea în comun a timpului liber în spirit creştin prin activităţi cultural-recreative;
e) organizarea de activităţi cu caracter ecologic, excursii şi tabere care să favorizeze întărirea aspectului comunitar şi practicarea valorilor creştine;
f) consiliere şi orientare în vederea pregătirii academice şi profesionale;
g) elaborarea şi editarea de publicaţii, albume şi broşuri etc. şi susţinerea unei mediateci proprii;
h) alte activităţi conforme scopului asociației, Regulamentului de Ordine Internă şi legislaţiei în vigoare.
 

Scopul organizatiei: 

Misiunea ASTRU este să promoveze apostolatul laic al Bisericii Catolice în rândul tinerilor şi copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla.

Adresa: 

"ASOCIAŢIA TINERETULUI ROMÂN UNIT – ASTRU Cluj
Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Str. Moţilor, Nr. 26
Cod poştal 400.001
România

Persoană de contact : 
-
Număr de telefon: 
+40-758-677259
Website: 
www.cluj.astru.ro
Email: 
cluj@astru.ro
Fax: 
+40-364-815031